Architectenbureau Anton de Gruyl, gevestigd aan Hogewoerd 149, 2311 HK te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Architectenbureau Anton de Gruyl
Hogewoerd 149
2311HK Leiden
071-5147984

Architectenbureau Anton de Gruyl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over het surfgedrag via Google Analytics (geanonimiseerd)
– Locatiegegevens van projecten
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankrekeningnummer

Architectenbureau Anton de Gruyl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van klanten:
– Burgerservicenummer (BSN).

Architectenbureau Anton de Gruyl verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Ten behoeve van aanvragen omgevingsvergunningen
– Gegevens over het surfgedrag via Google Analytics (geanonimiseerd)
– Architectenbureau Anton de Gruyl analyseert uw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
– Architectenbureau Anton de Gruyl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

Architectenbureau Anton de Gruyl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Architectenbureau Anton de Gruyl verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Architectenbureau Anton de Gruyl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Architectenbureau Anton de Gruyl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te versturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@antondegruyl.nl.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Architectenbureau Anton de Gruyl neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op. Architectenbureau Anton de Gruyl heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
– Toegangscodes op werkstations
– Medewerkers (en directie) hebben een geheimhoudingsplicht
– TLS: Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Vrijwaring
Architectenbureau Anton de Gruyl is gerechtigd de inhoud van deze Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.