Isolatie en restauratie dak en gevels Rijksmonument

Lekkage en vochtdoorslag bij aansluitingen van pannen, goten, hemelwaterafvoeren, daken en gevels en was de aanleiding om een pan te maken voor het maximaal en subsidiabel van buitenaf isoleren van dit monument.

Project Kenmerken

Niet aanwezig

Neem contact met mij op